Society of Traditional Japanese Culture "Aikikai" in Bosnia and Herzegovina

Tori Gate - Japanese GardenAikidoAikido SeminarKonjuhNeum

Aikido rječnik (Abecedni)

(Japanski - BHS)

Abara
Rebra
Agatsu
Pobjeda nad samim sobom          
Ago
Usta
Ai
Harmonija (sklad, ujedinjenje, ljubav)
Ai hanmi
Partneri su u istim stavovima
Ai nuke
Međusobno izbjegavanje (završetak borbe u kojoj učesnici nisu ozljedili jedan drugoga, ovo je u skladu sa  aikido filozofijom prema kojoj bi se sukob trebao riješiti tako  da se niko ne ozljedi)
Ai uchi
Međusobno ubijanje, uništenje (završetak borbe u kojoj se učesnici međusobno ubijaju)
Aiki jo
Aikido štap (aikido škola štapa)
Aiki ken
Aikido mač (aikido škola mača)
Aiki nage
Bacanje aiki-em (tori se postavlja ispred putanje kretanja ukea)
Aiki otoshi
Aiki bacanje
Aiki/Jumbi taiso
Vježbe oblikovanja/zagrijavanja
Aikido
Put postizanja harmonije sa energijom univerzuma (riječ aikido sastavljena je od tri ideograma  ai-ki-do)
Aikidoka
Osoba koja se bavi aikidom
Aikikai
Aikido organizacija osnovana od strane Morihei Ueshibe
Anza
Sjedenje sa prekriženim nogama
Arigato
Hvala ( neformalno)
Arigato gozaimashita
Hvala Vam ( učtivo - za nešto što se završilo)
Arigato gozaimasu
Hvala Vam ( učtivo - za nešto što se upravo događa)
Ashi
Noga
Ashi sabaki
Rad nogu
Ashikubi
Gležanj
Asoko
Tamo
Atama
Glava
Atemi
Udarac (u aikidou to je udarac upućen u napadača sa namjerom da ga dovede u neravnotežu ili mu odvrati pažnju)
Atemi waza
Tehnike udaraca
Ato
Nazad
Ayumi ashi
Ukršteni korak
Bokken
Drveni mač
Bokken suburi
Osnovne vježbe sa drvenim mačem (7 vježbi/pokreta)
Budo
Ratnički put (borilački put , viteštvo)
Budoka
Budo učenik
Bujin
Ratnik
Buki waza
Tehnike sa oružjem
Bushi
Ratnik, borac
Bushido
Put ratnika (etički kodeks samuraja koji je propagirao asketski način života "raskoš je neprijatelj", stalno usavršavanje, mudrost, vjernost, marljivost, učtivost, ljubav, milosrđe, umjerenost, hrabrost, tvrdoću, hladnokrvnost, strpljivost, izdržljivost, snalažljivost, otvorenost, iskrenost, čast, pravednost, umjerenost, skromnost, čistoću )
Chokusen
Na pravoj liniji, direktno (chokusen no irimi > direktni ulazak
Chototsu
Tačka udarca  između očiju
Chudan
Srednje, srednji dio tijela
Chudan kamae
Srednji stav, mač u sredini (seigan je chudan kamae)
Chudan tsuki
Udarac pesnicom u stomak
Chuku
Koncentracija
Daitai
Bedro
Dan
Majstorski stepenovi - crni pojas (1. – 10. DAN: shodan, nidan, sandan, yodan, godan, rokudan, shichidan, hachidan, kudan, judan )
Deshi
Učenik
Do
Put (put usavršavanja, spoznaje, duhovnog prosvjetljenja, buđenja)
Dojo
Sala za treniranje borilačkih vještina; u zen manastirima sala u kojoj se sprovode duhovne vježbe i meditacija; (dojo > mjesto puta, usavršavanja, spoznaje, duhovnog prosvjetljenja, buđenja)
Dojo Cho
Vođa dojo-a
Do itashimashite
Nema na čemu
Dokko
Tačka pritiska iza uha
Domo
Hvala (neformalno)
Domo arigato gozaimashita
Mnogo hvala ( učtivo - za nešto što se završilo)
Domo arigato
Mnogo hvala ( učtivo - za nešto što se upravo događa)
Dori
Hvat (uhvatiti, zgrabiti, prihvatiti)
Doshu
Vođa puta (trenutno - Moriteru Ueshiba)
Dozo
Izvolite
Dozo yoroshiku onegai shimasu
Molim ( učtivo)
Embu gi
Odjeća za svečane prilike (aikido demonstracije)
Embukai
Demonstracija
Empi
Lakat
Eri
Okovratnik (kragna)
Eri
Vrat
Eri dori
Hvat  za okovratnik
Fuku Shidoin
Asistent učitelj
Fukuto
Tačka udarca neposredno iznad koljena
Fumi komi
Promjena stava koracima napred ili nazad
Furi kaburi
Pokret podizanja mača
Hombu Dojo
Glavni dojo organizacije (Aikikai hombu dojo se nalazi u Tokiju, Japan)
Ganmen
Lice
Ganseki otoshi
Bacanje preko ramena
Gasshuku
Trening kamp
Gedan
Nisko, donji deo tijela (od struka naniže)
Gedan kamae
Niski stav, mač u donjem položaju
Gedan tsuki
Udarac pesnicom u donji dio stomaka
Geiko
Trening
Gekon
Tačka pritiska ispod donje usne
Genkan
Ulaz u dojo
Geri
Udarac nogom
Gi
Odjeća za trening  (u aikidou kimono bijele boje)
Go
5
Go hyaku go jyu ni
552...
Go jyu ni
52...
Go man go sen go hyaku go jyu ni
55552...
Gokyo
Peta poluga/kontrola/fiksacija  = kuji osae (poluga pritiskom na ruku i okretanjem zgloba šake, odbrana od napada nožem)
Gomen nasai
Izvinite
Gyaku hanmi
Partneri su u različitim stavovima
Gyaku tsuki
Udarac u kontra stavu
Hachi
8
Hai
Da
Haishu
Zadnji dio ruke
Haito
Greben šake
Haiwan
Podlaktica
Hajime
Start
Hakama
Široke japanske pantalone (u aikidou tamno plave ili crne boje, vezuju se trakama oko struka, nose ih imaoci dan pojasa)
Hanmi
Stav sa jednom nogom naprijed
Hanmi hantachi waza
Tehnike koje se izvode kada je tori u suwari waza (na koljenima) a uke u tachi waza (na nogama)
Hanmi hantachi
Jedna osoba kleči a druga stoji
Hantai ni
U suprotnom pravcu
Haori
Kratki ogrtač
Happo
U osam pravaca, svuda
Happo giri
Rezati u 8 smjerova
Happyaku
800...
Hara
Stomak (često se koristi kao sinonim za tanden ili saika no iten tačku - energetski KI centar u tijelu)
Hassen
8000...
Hasso kamae
Stav sa mačem ili štapom na ramenu
Hayaku
Brzo
Heiko
Paralelno
Henka Waza
Izmjena tehnike (početak jedne tehnike i završetak   drugom tehnikom)
Hera
Dio na hakami iza leđa koji se podvlači ispod pojasa
Hidari
Lijevo
Hidari hanmi
Lijevi stav (lijeva noga naprijed)
Hiji
Lakat
Hijidori
Hvat za lakat
Hitai
Čelo
Hitoemi
Ulazak paralelno naprijed
Hitori waza
Vježbanje sa "nevidljivim partnerom"
Hyaku
100
Hyaku ich
101...
Iai hiza
Klečeći ( na jednoj podkoljenici i koljenu)
Ichi
1
Ichi hyaku go jyu ni
152...
Ichimonji
Na pravoj liniji
Iie
Ne
Ikkyo
Prva poluga/kontrola/fiksacija = oshi taoshi, ude osae (poluga pritiskom na ruku)
Irashaj
Dobro došli
Irimi
Ulazak (ući)
Irimi nage
Bacanje ulaskom
Jinchu
Tačka pritiska iznad gornje usne ispod nosa
Jinja
Šinto hram (Aiki jinja se nalazi u Japanu, Iwama,Ibaraki)
Jinkai kyusho
Vitalne tačke na tijelu
Jintai
Tijelo
Jiyu waza
Slobodan stil izvođenja tehnika (dogovoren napad od strane jednog ili više napadača, razlikuje se od randori-ja u drugim borilačkim vještinama)
Jo
Drveni štap
Jo dori
Tehnike odbrane za oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Jo nage
Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani)
Jo suburi
Osnovne vježbe sa drvenim štapom ( 20 vježbi/pokreta)
Jodan
Visoko, gornji deo tela (glava)
Jodan kamae
Visoki stav, mač se drži iznad glave
Jodan tsuki
Udarac pesnicom u glavu
Joko ukemi
Pad u stranu
Joseki
Gledajući prema kamizi desna strana shimoze (strana na kojoj sjede stariji učenici - sempai/yudansha)
Juizo
Predio bubrega (krsta)
Juji garami
Bacanje sa uplitanjem ruku (juji nage - deseto bacanje)
Jutsu
Tehnika
Jyu
10
Jyu go
15
Jyu hachi
18
Jyu ich
11
Jyu kyu
19
Jyu ni
12
Jyu roku
16
Jyu san
13
Jyu shi
14
Jyu shichi
17
Kaeshi tsuki
Kontra udarac
Kaeshi waza
Tehnike kontri
Kai
Organizacija
Kaiso
Osnivač
Kaiten
Okret u mjestu (rotacija)
Kaiten nage
Kružno bacanje (postoji kao uchi-kaiten nage > unutra i soto-kaiten nage > spolja)
Kaizen
Kaizen - Filozofija kontinuiranog poboljšanja
Kakato
Peta
Kakeri geiko
Trening napadanja (napadači u liniji napadaju jedan za drugim)
Kakuto
Spoljni dio ručnog zgloba (kod udarca)
Kamae
Stav
Kamiza
Mjesto u dojo-u gdje se drže slike, natpisi (kaligrafija); strana na kojoj sjedi instruktor
Kamiza ni rei
Pozdrav prema kamizi
Kansetsu waza
Tehnike poluga
Karuma kamae
Kao waki kamae, mač horizontalno
Kashi
Noge
Kata
Rame
Kata
Forma - borba sa zamišljenim napadačem (niz pokreta koji se samostalno uvježbavaju, u aikidou kate se rade sa štapom -jo kata)
Kata dori
Hvat za rame sa jednom rukom
Kata dori men uchi
Hvat za rame sa jednom rukom i napad drugom odozgo
Katame waza
Tehnike kontrole (osae waza, kensetsu waza, shime waza)
Katana
Japanski/Samurajski duži mač (jedan od dva mača koje su samuraji nosili za pojasom)
Katate
Ruka
Katate dori (tori)
Hvat rukom za ruku (gyako hanmi)
Katate dori ai hanmi
Hvat rukom za ruku (desna za desnu)
Katate ryote dori
Hvat sa dvije ruke za jednu ruku
Katate uchi
Udarac jednom rukom
Katsuhayabi
"Pobjeda brzinom sunčeve svjetlosti". Morihei Ueshiba (onaj ko pobjedi samog sebe, vlada nad samim sobom i živi u skladu sa zakonima univerzuma će biti podržan od strane univerzuma, cjelokupna energija univerzuma će mu biti na raspolaganju , više neće postojiti nikakva stvarna razlika između njega i univerzuma, a  u ovom stanju duhovnog napretka pobjeda je trenutna)
Katsu jinken
Mač koji spašava život ( pod uticajem zen budizma i taoizma u vještinu mačevanja se unose etički principi  po kojima savršeni majstor mačevanja treba da bude u stanju ne samo da upotrijebi mač za ubijanje, već takođe i da sa mačem sačuva život)
Kayoi Deshi
Učenik koji živi van dojo-a
Keiko
Trening
Keiko gi
Odjeća za trening (kimono)
Keiza
Klečeći (na podkoljenicama, koljenima i prstima)
Ken
Mač (katana,tachi)
Ken tai jo
Borba sa jo-om protiv kena
Kesa
Rever
Kesa giri
Rez mačem (sličano Yokomen uchi , s tim što se mač ne kreće putanjom sa glave već sa "sa revera")
Ki
Energija Univerzuma                                      (životna/vitalna/nevidljiva energija, dah, duh, duša)
Ki
Energija Univerzuma                                      (životna/vitalna/nevidljiva energija, duh,duša,dah)
Ki ai
Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom
Ki no nagare
Tok ki-ja
Kihon waza
Osnovne tehnike (Pogledati > program za polaganje)
Kiku
Niže
Kisshomaru Ueshiba
Sin osnivača aikidoa - Aikikai Doshu 1969-1999  (Kisshomaru Ueshiba 1921-1999)
Kiyotsukete
Oprezno, pažljivo
Kohai
Mlađi učenik
Kokoro
Srce, um, duh
Kokyu
Disanje
Kokyu ho
Vježba "bacanje dahom" iz sjedeće (seiza) pozicije
Kokyu nage
Bacanje dahom (tehnika ima mnogo varijanti)
Kokyu ryoku
Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja
Komi
Približiti se
Konbanva
Dobro veče
Kongo kamae
Oštrica vertikalno pored lica
Kosa dori
Hvat rukom za ruku (desna za desnu - katate dori ai hanmi)
Koshi nage
Bacanje preko kukova
Koshi waza
Bočne tehnike
Koshiita
Zadnji dio hakame koji dolazi na kukove
Kote
Šaka (mala ruka)
Kote gaeshi
Bacanje sa zavrtanjem šake
Koutai
Promjena
Kubi
Vrat
Kubi shime
Hvat za vrat (gušenje)
Kubinaka
Tačka udarca  na glavi
Kumi jo
Vježbe štapom u paru
Kumi tachi
Vježbe mačem u paru
Kuzushi
Princip narušavanja partnerove ravnoteže ( u aikidou tehnika ne može biti valjano izvedena ako se ne uradi u skladu sa ovim principom)
Kyu
Učenički stepenovi - bijeli pojas (6.-1. KYU: rokyu, gokyu, yonkyu, sankyu, nikyu, ikkyu)
Kyu
9
Kyu jyu kyu
99
Kyusho
Vitalne tačke na tijelu
Mae
Naprijed
Mae geri
Udarac nogom naprijed
Mae ukemi
Pad naprijed
Mai ai
Odgovarajuće rastojanje
Maita
Predajem se (judo)
Man
10000...
Masakatsu
Prava pobjeda (istinska pobjeda)
Masakatsu Agatsu
"Prava pobjeda je pobjeda (vladanje) nad samim sobom". Morihei Ueshiba
Massugu
Pravo naprijed
Mata
Prepone (slabine)
Matadachi
Dio sa strane na hakami
Mate
Sačekaj
Mawashi geri
Kružni udarac nogom
Mawatte
Okreni se
Men
Glava
Men uchi
Udarac u glavu
Migi
Desno
Migi hanmi
Desni stav (desna noga naprijed)
Mimi
Uši
Misogi
Pročišćavanje, čišćenje (Misogi 1  2  3  4 )
Mokuso
Zatvorite oči
Morihei Ueshiba
Osnivač aikidoa (Morihei Ueshiba 1883 -1969)
Morihei Ueshiba (1883-1969)
Osnivač aikidoa
Moriteru Ueshiba
Sin Kisshomaru Ueshiba i unuk osnivača - Dojo Cho u Hombu Dojo-u i Aikikai Doshu ( Moriteru Ueshiba 1951)
Morote
Dvije ruke
Morote dori
Hvat sa dvije ruke za jednu ruku (katate ryote dori)
Mudansha
Nosilac KYU pojasa (bijeli pojas)
Mune
Grudni koš
Mune dori
Hvat za grudi (revere)
Mune dori men uchi
Hvat za grudi (revere) jednom rukom i napad drugom odozgo
Mune tsuki
Udarac pesnicom u predio grudi
Nagashi waza
Pretapanje jedne tehnike u drugu
Nage
Bacanje (takođe > onaj koji izvodi tehniku - tori)
Nage waza
Tehnike bacanja
Naike
Tačka pritiska kod gležnja
Naka
Centar
Naka ni
Ka centru
Naname
Dijagonalno
Ne waza
Tehnike kontrole koje se izvode u parteru
Ni
2
Ni hyaku ich
201...
Ni jyu
20
Ni jyu ich
21...
Ni sen go hyaku go jyu ni
2552...
Nikyo
Druga poluga/kontrola/fiksacija = kote mawashi, kote maki (poluga okretanjem zgloba šake)
O Sensei
Veliki učitelj (Morihei Ueshiba)
Obi
Pojas (u aikidou bijeli pojas > učenički - kyu stepenovi i crni pojas > majstorski - dan stepenovi)
Ohajo
Dobar dan
Oi tsuki
Udarac sa korakom
Ojasumi nasai
Lako noć
Oji waza
Tehnike bloka i kontranapada
Okuri ashi
Klizeći korak (iz širokog u široki stav)
Omote
Ispred
Omote waza
Direktne tehnike
Onegai shimasu
Molim
Onegaishimasu
Zamoliti nekog da sa vama vježba
Oomoto
Japanska religija - grana šintoizma (Morihei Ueshiba je bio sljedbenik Oomoto-a 1  2  3 )
Osae waza
Tehnike držanja
Otaga ni rei
Uzajamni pozdrav
Randori
Slobodan stil izvođenja tehnika napada i odbrane (judo)
Rei
Pozdrav naklonom
Reigi
Pravila ponašanja, kodeks
Reigi saho
Pravila ponašanja u dojo-u
Ritsu rei
Pozdrav naklonom u stojećem položaju
Roku
6
Rokyo
Šesta poluga/kontrola/fiksacija  = hiji kime osae, waki gatame, ude hishigi (poluga na lakat ruke)
Ronin
Samuraj bez gospodara (Ronin)
Roppyaku
600...
Ryohiji dori
Hvat sa dvije ruke za laktove
Ryokata dori
Hvat sa dvije ruke za dva ramena
Ryote dori
Hvat sa dvije ruke za dvije ruke
Sabaki
Kretanje, pokret, rad
Samurai
Najamni ratnik (predstavnik srednjovjekovne vojne klase u Japanu - Samurai)
San
3
San zen go hyaku go jyu ni
3552...
Sankyo
Treća poluga/kontrola/fiksacija = kote hineri, shibori kime (poluga zavrtanjem zgloba šake)
Satsu nin to
Mač koji ubija (iako je ideal predstavljao mač koji spašava život, smatrano je da zlo koje spriječava mnogo veće zlo može biti opravdano)
Sayonara
Doviđenja
Seigan kamae
Prirodan stav, osnovni stav sa mačem
Seika no iten
Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Seika tanden
Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Seiken
Pesnica
Seikichu
Kičma
Seiza
Sjedenje na podkoljenicama i koljenima
Sempai
Stariji učenik
Sen
1000...
Senaka
Zadnji dio tijela
Sensei
Učitelj (Instruktor)
Sensei ni rei
Pozdrav učitelju
Shi / Yon
4
Shichi / Nana
7
Shidoin
Učitelj
Shihan
Stariji učitelj
Shiho giri
Rezati u 4 smjera
Shiho nage
Bacanje u četiri pravca
Shikko
Kretanje na koljenima
Shime waza
Tehnike gušenja
Shimoseki
Gledajući prema kamizi lijeva strana shimoze (strana na kojoj sjede mlađi učenici - kohai/mudansha)
Shimoza
Nasuprot  kamizi (strana na kojoj sjede učenici )
Shintai
Tijelo
Shintai
Pravolinijsko kretanje tijela
Shita hara
Donji stomak
Shitsurei shimashita
Žao mi je
Shitsurei shimasu
Oprostite
Shizentai
Prirodni stav paralelnih stopala raširenih za širinu bokova
Shomen
Pravo naprijed
Shomen
Lice
Shomen
Prednji dio dojo-a,nasuprot ulaza u dojo (japanska tradicija propisuje poklon u pravcu shomen-a kada ulazimo ili izlazimo iz dojo-a)
Shomen ni rei
Pozdrav prema prednjem djelu dojo-a
Shomen uchi
Udarac odozgo u glavu
Shuhai
Zadnji dio ruke
Sode
Rukav
Sode dori
Hvat za rukav
Soke
Prvi čovjek stila
Sokei
Prepone (slabine)
Sokuso
Krajevi nožnih prstiju (kod udaraca)
Sokutei
Peta
Sokuto
Brid stopala
Soto
Spoljna strana
Suburi
Osnovne vježbe  sa oružjem (za jo i bokken > udarci, sekovi i bodovi koji se uvežbavaju ponavljanjem)
Sumi otoshi
Spuštanje u ugao
Sumimasen
Oprostite,žao mi je
Sumimasen
Izvinite (da privučete pažnju)
Sumi gaeshi
Bacanje u ugao
Sutemi waza
Požrtvovane tehnike
Suwari
Sjedeći
Suwari waza
Tehnike koje se izvode u parteru (na koljenima)
Suwatte
Sjedite
Tabi
Japanske čarape sa odvojenim palcem
Tachi
Stojeći
Tachi
Mač (katana,ken)
Tachi dori
Tehnike odbrane za oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tachi waza
Tehnike koje se izvode u stojećem stavu
Tai
Tijelo
Tai jutsu
Tjelesne tehnike, bez oružja
Tai no henko
Vježba u parovima u kojoj se tori tenkanom uklapa u ukeov napad
Tai no kuzushi
Dovođenje tijela u neravnotežu
Tai sabaki
Kretanja tijela
Takeda Sokaku (1859 - 1943)
Osnivač Daito-ryu Aiki-jujutsu (Majstor kod kojeg je Morihei Ueshiba učio Daito-ryu Aiki-jujutsu)  
Takemusu Aiki
"Beskonačna stvarajuća vještina aiki-a".Morihei Ueshiba (spontano/improvizovano izvođenje tehnika u skladu sa aiki principama; aikido nije ograničen samo na osnovne imenovane standardne tehnike - kihon waza, na njih se nadovezuje beskonačan broj tehnika koje se izvode spontano a u skladu sa situacijom, okruženjem i vrstom napada)
Tanden
Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Taninsugake
Trening sa više napadača
Taninzu dori
Odbrana od više napadača (futari dori/ninin dori > od dvojice, sannin dori > od trojice)
Tanomo
Dugački svečani ogrtač
Tanto
Nož (drveni za trening)
Tanto dori
Tehnike odbrane za oduzimanje noža (uke nožem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tatami
Strunjače
Tate hiza
Klečeći ( na jednoj podkoljenici i koljenu)
Te
Ruka
Te sabaki
Rad ruku
Te waza
Ručne tehnike
Tegatana
Šaka "ruka mač" (spoljni brid šake)
Tekubi
Ručni zglob (zglavak)
Tenchi nage
Bacanje "nebo - zemlja"
Tenkan
Okret (okrenuti se oko prednje noge)
Tenohira
Dlan
Tenshin
Kretanje unazad pod uglom od 45 stepeni sa privlačenjem prednje noge
Tento
Tačka udarca na zadnjem dijelu glave
Tenugui
Platnena marama (nosi se na glavi u kendou ispod kacige)
Tettsui
Pesnica (kao čekić)
Teura
Unutrašnji dio ruke
Tori
Osoba koja izvodi tehniku (u aikidou onaj koji se brani)
Tori
Hvat (uhvatiti, zgrabiti, prihvatiti)
Tsuba
Štitnik između sječiva i drške
Tsugi ashi
Klizeći korak (iz visokog u visoki stav)
Tsuki
Pravolinijski udarac rukom
Tsushin
Za vrijeme tehnike (aktivni um)
Uchi
Prednja strana
Uchi
Prednja strana
Uchi Deshi
Učenik koji živi u okviru dojo-a
Uchikaiten sankyo
Poluga na zglob šake
Ude
Ruka (od šake do ramena)
Ude garami
Poluga na ruku "ključ"
Udekime nage
Bacanje sa blokiranjem ruke
Ue
Gore
Uke
Osoba na kojoj se radi tehnika (u aikidou onaj koji napada)
Uke waza
Tehnike blokiranja
Ukemi
Padovi
Ura
Iza
Ushiro
Nazad, iza
Ushiro ashi tenshin
Tenshin sa nogom koja je na početku bila otpozadi (sa promjenom stava)
Ushiro dori
Hvat iza leđa sa obadvije ruke preko ruku dorija
Ushiro eri dori
Hvat iza leđa za okovratnik
Ushiro katate dori kubishime
Hvat iza leđa sa jednom rukom za ruku i davljenje drugom
Ushiro kiriotoshi
Povlačenje leđa unazad
Ushiro kubishime
Davljenje iza leđa
Ushiro mawashi geri
Kružni udarac nogom unazad
Ushiro ryohiji dori
Hvat iza leđa sa dvije ruke za laktove
Ushiro ryokata dori
Hvat iza leđa sa dvije ruke za dva ramena
Ushiro ryote dori
Hvat iza leđa sa dvije ruke za dvije ruke
Ushiro ukemi
Pad nazad
Ushiro waza
Tehnike odbrane od napada sa leđa
Usiro geri
Udarac nogom unazad
Wakarimasen
Nerazumijem
Wakarimasu
Razumijem
Waki
Iza pazuha
Waki
Pazuh
Waki kamae
Stav u kome se mač drži spušten iza tijela, sa strane
Wakikage
Tačka udarca  ispod pazuha
Wakizashi
Kratki mač (nosio se zajedno sa katanom)
Waza
Tehnika
Yame
Stop
Yoi
Spremni
Yoko
U stranu, sa strane
Yoko geri
Udarac nogom u stranu
Yoko uchi
Udarac sa strane
Yokomen
Glava (sa strane)
Yokomen uchi
Dijagonalni udarac odozgo u glavu
Yonkyo
Četvrta poluga/kontrola/fiksacija  = tekubi osae (poluga pritiskom na podlakticu ruke)
Yoroshiku onegai shimasu
Molim ( učtivo)
Yubi
Prst
Yudansha
Nosilac DAN pojasa (crni pojas)
Yukuri
Sporije
Yuru yaka ni
Mekano
Za rei
Pozdrav naklonom u sjedećem položaju
Zanshin
Nakon tehnike (poslije aktivni um,nesalomivi duh)
Zazen
Zen meditacija
Zekken
Izvezeno ili napisano ime ili ime dojo-a na odjeći
Zen
Škola ili grana mahajana budizma  (Zen naglašava ulogu meditacije  u postizanju prosvjetljenja)
Zengaku
Čelo
Zenpo
Naprijed
Zenshin
Prije tehnike (pripremajući um)
Zenwan
Podlaktica
Zori
Sandale (papuče)
Aikido | O Aikidou | Izreke i Citati - Morihei Ueshiba | Polaganje | Tematski | Abecedni | Linkovi
 

Glavni izbornik
Portal

www.aikido.com.ba

Na vezi

Ko je na portalu: 280 gostiju i nema prijavljenih članova

Traži
UTC / GMT + 01:00

 

 

      Aikido World Headquarters

 

 

Zen Garden

 

A1A2A3

 

A4A5A6

 

AS 1AS

 

AK Gard (Lukavac)
00387 61 063 805
E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W: Gard
 
 
AK Park (Sižje)
00387 61 063 805
E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W: Park
 

 

       Aikido - Wikipedia

         Aikido  |  Kultura Japana